Algemene voorwaarden

Maya Smans Lach, Adem, Beweeg!
Bewustzijnscoach voor mens en/of paard
www.mayasmans.nl info@mayasmans.nl T: +31-(0)611950096
KvK: 73470988 BTW nr: NL001808983B94
IBAN: NL76INGB0795052944 tnv MCCM Smans
Maya Smans
Susannadonk 38
4707 WS Roosendaal
www.mayasmans.nl
info@mayasmans.nl
Tel: +31611950096
KvK: 73470988
BTW nr: NL001808983B94
Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Maya Smans en haar klanten.
Maya Smans is ingeschreven bij de KvK onder KvK nummer 73470988. Zij levert diensten en producten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling voor mens en/of paard. Dit doet zij onder andere door het geven van coaching, workshops, trainingen en online programma’s.
Intellectueel eigendom
Met veel liefde biedt Maya Smans informatie en opdrachten aan zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie aangeboden door Maya Smans mag alleen hergebruikt worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maya Smans en onder vermelding van mayasmans.nl.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maya Smans is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen aangeleverd door Maya Smans te hergebruiken.
Tarieven
Voorafgaand aan de overeenkomst zullen de tarieven (incl. BTW) worden gecommuniceerd. Betaling geschiedt voorafgaand aan de levering van de dienst of het product, met uitzondering van trainingen met het paard, deze worden voorafgaand of uiterlijk direct na de levering van de dienst of het product voldaan per bankbetaling.
Inspanningsverplichting Bij de levering van een dienst van Maya Smans heeft zij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit houdt in dat Maya Smans haar uiterste best doet om vanuit kennis en inzicht de klant te helpen in het behalen van zijn/haar doel. Echter kan Maya Smans niet instaan voor het succes en welslagen van die dienstverlening of het behalen van de door de klant gestelde doel.
Aansprakelijkheid Maya Smans is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade die de klant en/of het paard lijdt, dan wel voor schade die de klant en/of zijn paard veroorzaakt aan derden of zaken. Maya Smans is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste, onbekende ofwel verzwegen informatie over de fysieke of mentale toestand van klant en/of het paard.
Maya Smans Lach, Adem, Beweeg!
Bewustzijnscoach voor mens en/of paard
www.mayasmans.nl info@mayasmans.nl T: +31-(0)611950096
KvK: 73470988 BTW nr: NL001808983B94
IBAN: NL76INGB0795052944 tnv MCCM Smans
Annuleringsvoorwaarden Het is mogelijk om trainingen kosteloos te annuleren tot 48 uur voor de daadwerkelijk afgesproken tijd en datum, met uitzondering van workshops. Wordt er binnen de 48uur afgemeld, dan dient ten allen tijden het gehele bedrag betaald te worden. Voor workshops geldt een kosteloze annuleringsmogelijkheid tot 14 dagen voor de daadwerkelijke datum waarop, de workshop plaatsvindt.
Wanneer het toch onverhoopt onmogelijk is door een noodsituatie om de gemaakte afspraak na te komen, dan zullen klant en Maya Smans in overleg zoeken naar een passende oplossing.
Bijzondere bepalingen
Gedrag Maya Smans behoudt zich het recht voor om klanten en/of hun paarden uit te sluiten van een training of workshop wanneer zij het normale verloop belemmeren of zorgen voor een onveilige situatie.
De aangeboden diensten door Maya Smans zijn niet vervangbaar voor een behandeling door een arts of dierenarts.
Overige algemene voorwaarden m.b.t. paarden
Veiligheid
Bij een training met een paard is de klant, bij het onderdeel rijden, verplicht een gecertificeerde veiligheidshelm te dragen. Vanwege veiligheidsredenen is het ten alle tijden verplicht dichte schoenen te dragen bij een training met een paard. Maya Smans raadt de klant aan om bij het werken met paarden ten allen tijden handschoenen en een gecertificeerde veiligheidshelm te dragen.
Verantwoordelijkheid
De klant blijft ten allen tijden zelfverantwoordelijk voor zijn paard en de schade die het paard evt. aanricht. Bij inzet van een paard tijdens een training dient het paard WA verzekerd te zijn, dit is de verantwoording van de eigenaar van het paard.
Annulering of verzetten
Lessen kunnen vrijwel altijd doorgaan, extreme (nood)gevallen daarbuiten gelaten.
Het veelzijdige aanbod van Maya Smans maakt het mogelijk om de lessen vrijwel altijd door te laten gaan.