Disclaimer

Met veel liefde bied ik deze informatie aan zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
De ter beschikking gestelde informatie en/of opdrachten verstrekt door Maya Smans mag alleen hergebruikt worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maya Smans en onder vermelding van mayasmans.nl.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maya Smans is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken.

Maya Smans streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Maya Smans te mogen claimen of te veronderstellen.
Maya Smans streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig zijn, ofwel onjuist geïnterpreteerd of toegepast worden door de lezer, dan kan Maya Smans daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De lezer blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor wat men wel of niet met de informatie doet.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Maya Smans behoud zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Maya Smans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar zij via hyperlinks verwijst.